เทศบาลตำบลมะค่า

 

นางธนาพร  ศิริโภคานนท์

นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า

ติดต่อ 096-3071236

 


เทศบาลตำบลมะค่า

 

นางกุลสิริ  เปรมกลาง

ปลัดเทศบาลตำบลมะค่า

ติดต่อ 091-9824636 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาล  "ชุมชนน่าอยู่  รู้รักษ์สภาพแวดล้อม  พร้อมดำเนินชีวิตสู่ความพอเพียง"

 ภาพกิจกรรม

     วันที่ 11 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลมะค่าร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ หอประชุมอำเภอโนนสูง..>>>


     วันที่ 11 เมษายน 2567 เปิดกิจกรรม​รณรงค์​ป้องกันและลดอุบัติเหตุ​ทางถนน​ช่วง​เทศกาล​สงกรานต์​ ประจำปี 2567..>>>


     วันที่ 3 - 5 เทศบาลตำบลมะค่าจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาบุคลากรเทศบาลตำบลมะค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลมะค่า และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี..>>>


     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลมะค่า ดำเนินงานติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ขีบขี่ปลอดภัยและลดอุบัติเหตูทางถนนช่วงเทศบาลสงกรานตร์ พ.ศ.2567..>>>


ข่าวประชาสัมพันธ์
1.  การรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลมะค่า ประจำปีการศึกษา 2567    
2.  ขอความร่วมมือควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตร    
3.  ขอแจ้งให้ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการทุกท่าน ตรวจสอบวันหมดอายุบนบัตรประจำตัวคนพิการ หากพบว่าบัตรประจำตัวคนพิการของท่านหมดอายุให้ดำเนินการติดต่อขอทำบัตรประจำตัวคนพิการฉบับใหม่    
4.  การจดแจ้งการครอบครอง แบลงค์กันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์    
5.  ผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลมะค่า (LPA) ประจำปี 2566    
6.  การรับฟังความคิดเห็นหลักการสำคัญประกอบการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ.2522    
7.  ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานตำนานข้าวและของดีอำเภอโนนสูง ประจำปี 2567 วันที่ 25 - 26 มกราคม 2567 ณ สนามโรงเรียนเทศบาล2 (รัฐราษฎร์บำรุง)    
8.  เทศบาลตำบลมะค่า ขอรับบริจาคปฏิทินเก่า (เฉพาะปฏิทินตั้งโต๊ะเท่านั้น) เพื่อรวบรวมให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำไปผลิตสื่ออักษรเบรลล์ให้ผู้พิการทางสายตา    
9.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566/67 (เดือนพฤศจิกายน 2566 - เมษายน 2567)    
10.  ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารเช้า อาหารคาว - หวาน แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ในวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567    
11.  ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลมะค่า ประจำปีงบประมาณ 2567    
12.  การสร้างการรับรู้สัญญาณมือขอความช่วยเหลือสากล "Signal for Help"    
13.  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567    
14.  การรับฟังความคิดเห็นร่างกฏกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการฯ    
15.  มาตรการในการป้องปรามการแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม    

อ่านข่าวทั้งหมด
E-Service 1. ประกาศประกวดราคา จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านโกรก หมู่ที่5 (จากบ้านนางละมัย ถึงแยกเทศบาล5) ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      28 มี.ค. 67 85
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ชุมชนบ้านโกรก หมู่ที่ 5 (สระประปาโกรก) ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      28 มี.ค. 67 82
 3. ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ชุมชนบ้านโกรก หมู่ที่ 5 (สระประปาโกรก) ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      18 มี.ค. 67 107
 4. ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านโกรก หมู่ที่5 (จากบ้านนางละมัย ถึงแยกเทศบาล5) ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา      13 มี.ค. 67 119
 5. ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ชุมชนบ้านโกรก หมู่ที่ 5 (สระประปาโกรก) ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา      13 มี.ค. 67 122
 6. ประกาศแผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)      12 มี.ค. 67 104
 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ชุมชนบ้านโกรก หมู่ที่ 5 (สระประปาโกรก) เทศบาลตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มี.ค. 2567 173

 2. ซื้อวัสดุการศึกษา จักรยานขาไถ พร้อมอุปกรณ์เซฟตี้ จำนวน ๑๕ ชุด งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 2567 100

 3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านโกรก หมู่ที่ ๕ (จากบ้านนางละมัย ถึงแยกเทศบาล ๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มี.ค. 2567 95

 4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านโกรก หมู่ที่ ๕ (จากบ้านนางละมัย ถึงแยกเทศบาล ๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มี.ค. 2567 96

 5. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ชุมชนบ้านโกรก หมู่ที่ 5 (สระประปาโกรก) เทศบาลตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มี.ค. 2567 96

 6. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ชุมชนบ้านโกรก หมู่ที่ 5 (สระประปาโกรก) เทศบาลตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มี.ค. 2567 91

วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.238.71.155
ออนไลน์ 4 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 46 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 3636 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 19700 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 214102 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ค. 2550
เว็บลิงค์