เทศบาลตำบลมะค่า

 

นางธนาพร  ศิริโภคานนท์

นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า

ติดต่อ 096-3071236

 


เทศบาลตำบลมะค่า

 

นางกุลสิริ  เปรมกลาง

ปลัดเทศบาลตำบลมะค่า

ติดต่อ 091-9824636 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาล  "ชุมชนน่าอยู่  รู้รักษ์สภาพแวดล้อม  พร้อมดำเนินชีวิตสู่ความพอเพียง"

 ภาพกิจกรรม

     28 กันยายน ของทุกปี เป็น "วันพระราชทานธงชาติไทย"(Thai National Flag Day) น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย..>>>


     วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 กองทุนฟื้นฟูฯ โดย อบจ.นครราชสีมา นำโดย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับนางธนาพร ศิริโภคานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รพ.สต.มะค่า ..>>>


     โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2565..>>>


     โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากและฟันสำหรับเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลมะค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565..>>>


ข่าวประชาสัมพันธ์
1.  การดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ทปษ)เทศบาลตำบลมะค่า
2.  การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
3.  ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 47)เทศบาลตำบลมะค่า
4.  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลมะค่า
5.  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทยเทศบาลตำบลมะค่า
6.  การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯเทศบาลตำบลมะค่า
7.  ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ"เทศบาลตำบลมะค่า
8.  แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy Fondue)เทศบาลตำบลมะค่า
9.  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 เทศบาลตำบลมะค่า
10.  การรับรองสิ่งพิมพ์ออกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรมเทศบาลตำบลมะค่า
11.  การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
12.  ประกาศ เรื่อง การบริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในเขตเทศบาลตำบลมะค่าเทศบาลตำบลมะค่า
13.  การรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลมะค่า ประจำปีการศึกษา 2565เทศบาลตำบลมะค่า
14.  ประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนและลมกระโชคแรง
15.  ผลการตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 ของเทศบาลตำบลมะค่าเทศบาลตำบลมะค่า

อ่านข่าวทั้งหมด
E-Service 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผิวถนนคสล. ถนนอนามัย (ข้างกำแพงสำนักงาน) ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ 1 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลมะค่า 14 ก.ย. 65 10
 2. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลมะค่า 14 ก.ย. 65 11
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลมะค่า ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลมะค่า 13 ก.ย. 65 16
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ประปาสระโกรก ชุมชนบ้านโกรก หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลมะค่า 7 ก.ย. 65 13
 5. ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการขยายผิวถนน คสส.ถนนอนามัย(ข้างกำแพงสำนักงานเทศบาล)ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ 1 อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลมะค่า 7 ก.ย. 65 9
 6. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลมะค่า 5 ส.ค. 65 9
 1. ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565 4

 2. ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจการประปา เทศบาลตำบลมะค่า จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565 3

 3. ซื้อหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลมะค่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565 5

 4. จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สนาม (เปลี่ยนผ้าใบเต้นท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2565 7

 5. ซื้อโต๊ะประชุม ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลมะค่า จำนวน ๑๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2565 7

 6. ซื้อโครงการจัดซิ้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณทางแยกหรือจุดเสี่ยงในเขตเทศบาลตำบลมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2565 7

วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.238.90.95
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 16 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 314 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 2593 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 173774 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ค. 2550
เว็บลิงค์