แสดงคำถาม เว็บบอร์ด
ไปหน้าคำถามรวม       ตั้งกระทู้ใหม่

ขอเชิญร่วมตอบคำถามค่ะ

เจ้าของคำถาม
คุณ บัวลอย
วันที่ 24 มี.ค. 66
IP 1.20.162.44

หัวข้อคำถาม :

ขอรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนศูนย์เด็กเล็กด้วยค่ะ

รายละเอียด :

ขอรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนศูนย์เด็กเล็กด้วยค่ะ
รับเด็กตั้งแต่อายุกี่ขวบค่ะ
เอกสารต้องใช้อะไรบ้างค่ะ
เปิดรับถึงวันไหนค่ะ

 แจ้งลบคำถามนี้

ผู้ร่วมตอบ

ผู้ตอบ
คุณ นายกิตติศักดิ์ ญวนกลาง
วันที่ 24 มี.ค. 2566 10:58
IP 1.20.162.44
คำตอบที่ 1

 แจ้งลบคำตอบนี้  

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เด็กที่สมัครต้องอยู่ในเขตเทศบาล
2.เด็กที่สมัครต้องมีอายุ ตั้งแต่ 2 ปี 8 เดือน นับอายุวันที่ 16 พฤษภาคม 2566
3.เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงฯ

เอกสารประกอบการรับสมัครเด็ก
1.ทะเบียนบ้าน
2.สูติบัตร
3.สมุดบันทึกสุขภาพ
4.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป

เอกสารประกอบการรับสมัครของ บิดา - มารดา
1.ทะเบียนบ้าน
2.บัตรประจำตัวประชาชน

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2566
ณ งานบริหารการศึกษา ห้องสำนักปลัดเทศบาล (เว้นวันหยุดราชการและวันขัตฤกษ์)

เชิญร่วมตอบคำถามได้ที่นี่ค่ะ

เลือกคลิกที่ Icon เพื่อเลือกรูป ลักษณะ สี ประกอบคำตอบ

ชื่อผู้ตอบ :คำตอบของคุณ :

กรุณาป้อน ตัวอักษรที่ท่านเห็นในรูป ด้านบนนี้ ลงในช่องด้านล่าง