ช่องทางการชำระภาษี

 

ช่องทางการชำระภาษีเทศบาลตำบลมะค่า

 

สามารถชำระผ้่านช่องทาง

1. ทางธนาณัติ สั่งจ่ายในาม เทศบาลตำบลมะค่า

2. ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ เลขที่บัญชี 341-0-40219-5

(โทรแจ้งหรือแฟ๊กซ์สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเบอร์โทรติดต่อกลับ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 044-377058 ต่อ 15 หรือ FAX. 044-367232