ประการศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคา จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านโกรก หมู่ที่5 (จากบ้านนางละมัย ถึงแยกเทศบาล5) ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แก้ไขข้อมูลครั้งที่1

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

24 เม.ย. 67 110