ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยเทศบาลตำบลมะค่า จะดำเนินการจัด โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 12 , 13 , 14 และวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ สวนสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลมะค่า
ประชาสัมพันธ์ โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567
ด้วยเทศบาลตำบลมะค่า จะดำเนินการจัด โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 12 , 13 , 14 และวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ สวนสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลมะค่า


แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

25 ต.ค. 66 49