ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประกาศข้อกำหนดจริยธรรมเทศบาลตำบลมะค่า

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

4 เม.ย. 66 104