ประการศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผิวถนนคสล. ถนนอนามัย (ข้างกำแพงสำนักงาน) ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ 1 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

14 ก.ย. 65 11