ประการศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการขยายผิวถนน คสส.ถนนอนามัย(ข้างกำแพงสำนักงานเทศบาล)ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ 1 อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

7 ก.ย. 65 10