รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี

ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวถนนเทศบาล4ฯลฯ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

13 ธ.ค. 62 115