การจัดการองค์ความรู้(KM)

ตอนที่2 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน ต่อ ป.ป.ช

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

3 ส.ค. 64 140