การจัดการองค์ความรู้(KM)

ตอนที่ 1 พบทุจริตไม่ต้องเข้ากรุงเทพ ตำรวจในพื้นที่ก็รับแจ้ง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

3 ส.ค. 64 140