รางวัลที่ อปท.ได้รับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะค่า ได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ต้นฉบับ ประจำปี 2556

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

9 มิ.ย. 64 139