ประกาศ กำหนดวันนัดประชุมสภา

ประชาสัมพันธ์กำหนดการวันนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลมะค่า สมันสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2564 การประชุมครั้งที่ 1/2564 และขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลมะค่า

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

13 ก.ย. 64 140