ประการศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 8 ชุมชนบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

3 พ.ย. 65 19