ประการศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลมะค่า ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

13 ก.ย. 65 87