ประการศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ประปาสระโกรก ชุมชนบ้านโกรก หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลมะค่า    

7 ก.ย. 65 14