ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลมะค่า ว่าด้วยการการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

28 มิ.ย. 65 262