แสดงคำถาม เว็บบอร์ด
ไปหน้าคำถามรวม       ตั้งกระทู้ใหม่

ขอเชิญร่วมตอบคำถามค่ะ

เจ้าของคำถาม
คุณ ???
วันที่ 31 ก.ค. 64
IP 101.51.185.255

หัวข้อคำถาม :

ศูนย์พัฒเด็กเล็กจะทำการเปิดการเรียนการสอนวันไหนคะ?

รายละเอียด :

ศูนย์พัฒเด็กเล็กจะทำการเปิดการเรียนการสอนวันไหนคะ?

 แจ้งลบคำถามนี้

ผู้ร่วมตอบ

ผู้ตอบ
คุณ คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลมะค่
วันที่ 31 ก.ค. 2564 14:17
IP 101.51.185.255
คำตอบที่ 1

 แจ้งลบคำตอบนี้  

กำหนดการเปิดการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลมะค่านะคะ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) ค่ะ

จากหนังสือแจ้งปิดศูนย์ข้างต้นนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงแจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564 และทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand (ศึกษาเองที่บ้านโดยหนังสือเรียน แบบฝึกหัด

หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ขอบคุณค่ะ

เชิญร่วมตอบคำถามได้ที่นี่ค่ะ

เลือกคลิกที่ Icon เพื่อเลือกรูป ลักษณะ สี ประกอบคำตอบ

ชื่อผู้ตอบ :คำตอบของคุณ :

กรุณาป้อน ตัวอักษรที่ท่านเห็นในรูป ด้านบนนี้ ลงในช่องด้านล่าง